skogsskötsel

Så ökar röjning värdet på din skog

28 Jun, 2021

För att få en långsiktigt god ekonomisk avkastning av din skog, bör du se till att rätt aktivitet – eller skogliga åtgärd – utförs vid rätt tidpunkt. Skogsröjning är den enskilt viktigaste åtgärden i skogsskötseln näst efter föryngringen. Vi berättar varför.

Varför är röjningen viktig?
Genom att röja korrekt optimerar du utvecklingen och ser till att de bästa stammarna får så gynnsamma förutsättningar som möjligt. Röjning ökar alltså kvalitén och värdet på din skog då det ger högre diametertillväxt, färre storm- och snöskador samt mindre självgallring. Det kan dock vara svårt att veta vad som ska tas bort, och hur mycket? Därför finns våra kunniga skogsrådgivare till hands, för att ge dig som skogsägare råd och stöd i den typen av frågor.

Vill du prata röjning eller har du andra frågor som rör din skog?
Ring eller mejla någon av våra skogsrådgivare så får du hjälp att komma framåt. Våra skogsrådgivare har alla bred erfarenhet och kompetens när det kommer till skogliga frågor.

Om Meraskog
Meraskog verkar för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger dig de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.

DELA