OM MERASKOG

Om Meraskog ur kundperspektiv

Skogsägare Kurt Jonsson, Annika Myhr och Pär Hansson berättar sin syn på Meraskog och delar med sig av sina erfarenheter av att ha Meraskog som sin skogsrådgivare.

Image

Meraskog är ett fristående företag vars affärsidé är att skapa ett långsiktigt och lönsamt skogsägande för våra kunder. Genom att ringa in målsättningen med skogsägandet och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att genomföra rätt aktiviteter.

Meraskog grundades 2009 av Mikael Mattson, Hans-Åke Hansson och Lennart Bäck som tidigare hade varit kollegor på Siljan Skog AB. Bolaget har sedan starten växt ordentligt, under 2015 utökades verksamheten inom skogsförvaltning och 2016 utvidgades det geografiska området genom en etablering i Värmland. Verksamhet bedrivs idag i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.

VÅRA TJÄNSTER

Meraskog om lönsamt skogsägande i Lantbrukets affärstidning

Lantbrukets affärstidning gör i höst en serie om "Vår svenska skog" och Meraskog deltar och pratar om lönsamt skogsägande. I den här filmen tittar vi på vad en hållbar, långsiktig planering av aktiviteter för fastigheten i kombination med skatteplanering kan ge för effekt.

Image

Certifikat

Meraskog är PEFC certifierade, vilket är ett system för miljövänligt och resurshållande skogsbruk. Utöver naturvårdshänsyn innebär detta att Meraskog följer Skogsvårdslagen och bedriver ett uthålligt skogsbruk med återväxter, röjningar och annan skogsskötsel.

Certifikat Skogsstandard
PEFC certifikat 1 Spårbarhetscertifiering
PEFC certifikat 2 Processcertifiering/skogsstandard
Råvarupolicy
Policy för socialt ansvar