OM MERASKOG

Om Meraskog ur kundperspektiv

Skogsägare Kurt Jonsson, Annika Myhr och Pär Hansson berättar sin syn på Meraskog och delar med sig av sina erfarenheter av att ha Meraskog som sin skogsrådgivare.

Image

Meraskog är ett självständigt företag vars affärsidé är att skapa ett långsiktig, hållbart och värdefullt skogsägande i generationer.
Genom att ringa in målsättningen med skogsägandet och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att genomföra rätt aktiviteter.
Meraskog grundades 2009 av Mikael Mattsson, Hans-Åke Hansson och Lennart Bäck som tidigare var kollegor på Siljan Skog AB. Idag är Meraskog ett helägt dotterbolag till norra Sveriges största skogsägarförening - Norra Skog som har över 650 anställda.

Meraskog har sedan starten vuxit ordentligt och är idag 28 medarbetare som är verksamma i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland och Småland.

VÅRA TJÄNSTER

Meraskog om lönsamt skogsägande i Lantbrukets affärstidning

Lantbrukets affärstidning gör i höst en serie om "Vår svenska skog" och Meraskog deltar och pratar om lönsamt skogsägande. I den här filmen tittar vi på vad en hållbar, långsiktig planering av aktiviteter för fastigheten i kombination med skatteplanering kan ge för effekt.

Meraskogs Hållbarhetspolicy

Även om vi är en mindre aktör inom skogsindustrin har vi på Meraskog ett stort ansvar. För oss är det självklart att ta hänsyn till biologisk mångfald och sociala värden som rekreation, friluftsliv och turism i vårt arbete.

Ur ett kortsiktigt klimatperspektiv kan det vara positivt att låta skogen förbli orörd eftersom skog binder koldioxid. Men när skogen blir gammal och slutar växa slutar den även att binda koldioxid. När skogen slutligen dör börjar den i stället avge koldioxid. Det är den unga växande skogen som binder koldioxid – därför är det ur ett långsiktigt klimatperspektiv mer hållbart att bruka skogen. Forskning visar att mängden koldioxid skulle öka kraftigt i atmosfären om Sverige skulle sluta med skogsbruk.

Att bruka skogen bidrar inte bara till att binda mer koldioxid i atmosfären, det bidrar också till att minska fossila utsläpp när skogens förnyelsebara råvaror ersätter produkter som plast och olja. Forskning visar att en tioprocentig minskning av avverkningar inte får någon effekt på klimatet, men mängden fossila utsläpp skulle öka. Vi tror på ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk där gamla träd avverkas och blir till förnyelsebara produkter – och ger plats för plantering av nya träd som kan binda mer koldioxid.

Vi är övertygade om att små beslut idag har en stor påverkan för morgondagen. Därför försöker vi fatta beslut i vår vardag som gör ett mindre avtryck på framtiden. Oavsett om det gäller att köpa in arbetskläder till våra anställda, välja miljövänliga snitselband eller att placera ett huvudkontor på en strategisk utvald plats för att våra anställda ska få en kortare resväg till arbetet.

Image

Certifikat

Meraskog är PEFC certifierade, vilket är ett system för miljövänligt och resurshållande skogsbruk. Utöver naturvårdshänsyn innebär detta att Meraskog följer Skogsvårdslagen och bedriver ett uthålligt skogsbruk med återväxter, röjningar och annan skogsskötsel.

Certifikat Skogsstandard
PEFC certifikat 1 Spårbarhetscertifiering
PEFC certifikat 2 Processcertifiering/skogsstandard
Råvarupolicy
Policy för socialt ansvar
Rapport från senaste omcertifiering av PEFC Skogsbruk