Ta ut riktningen i ditt skogsägande

VÅRA TJÄNSTER

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi tillsammans med dig en strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter vid precis rätt tidpunkt.

Mål

Alla har individuella målsättningar med sitt skogsägande. Någon vill sköta fastigheten på ett skogligt optimalt sätt och säkerställa arvet till sina barn, någon tycker att rekreationsvärdet i skogen är det viktigaste och någon vill maximera avkastningen för att kanske kunna göra sin drömresa, köpa ett fritidshus eller investera vidare i företaget och skogen.

Oavsett hur just dina drömmar ser ut, hur din skog och din livssituation ser ut är det bra att sätta ord på vad du vill och på så sätt ringa in dina mål.

Om du själv inte har dina mål helt klara för dig hjälper vi dig gärna att måla upp dem och ringa in dem.

LÄS MER

Analys

Genom att analysera nuläget och måla upp helhetsperspektivet kan vi guida dig att göra rätt vägval. Det optimala, som vi ser det, är att göra en analys och gemensam bedömning av skog, skatt, ekonomi och juridik, på djupet eller i sin enklaste form.

Hur ser statusen ut på de aktuella skogsbestånden? Hur ser ägarförhållandena ut? Är ägandet på väg att förändras? Vilka ekonomiska faktorer finns att ta hänsyn till? Vilka skattemässiga möjligheter finns det genom att göra rätt inför en aktivitet i skogen?

Det är först när du har ringat in dina mål och analysen av nuläget är gjord som det går att strategiskt välja rätt väg framåt. Vi är gärna din skogsrådgivare som håller ihop helheten för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande.

LÄS MER

Strategi

Beroende på målsättningen med ditt skogsägande och det samlade nuläget sätter vi en strategi för att göra rätt aktiviteter vid rätt tillfälle. Kortsiktigt kan det finnas strategiskt viktiga val när det kommer till tajming ur både ett skogligt- och ekonomiskt perspektiv.

När är det mest rätt att göra olika typer av aktiviteter för att skattemässigt landa rätt? Hur stor del av just min fastighets värde bör bestå av rotstående skog i förhållande betalplaner/skogskonto och andra tillgångar? Hur kan vi guida dig och förvalta din skog, för att minimera riskerna av sådant som kan påverka skog och skatt?

Långsiktigt kan det vara strategiskt rätt att återinvestera i din egen fastighet på olika sätt för att öka värdet. Men allt beror som sagt på det samlade nuläget och dina långsiktiga mål.

LÄS MER

Aktiviteter

Tajming i skogsbruket är viktigt. Att genomföra rätt aktiviteter vid rätt tillfälle till rätt förutsättningar. När målet är inringat, analysen är gjord och strategin satt, genomför vi rätt aktiviteter för dig och din skog.

De skogliga aktiviteterna kan handla om röja, gallra, rensa ur gamla diken för att skapa bättre förutsättning för trädens tillväxt eller att avverka rätt bestånd i rätt tid. Men rätt aktiviteter kan även handla om att hantera ekonomin på rätt sätt eller förbereda en överlåtelse med god framförhållning. Du som skogsägare kan känna trygghet i att vi sätter dina mål i fokus och kan vara din partner som hjälper dig över tid.

Vi kan hjälpa till att förvalta och förädla ditt skogsägande och förmedla ditt virke. Vi är en självständig aktör vilket innebär att vi verkligen kan ge råd utifrån ditt och skogens nuläge, arbeta konsekvent med specialsortiment och förmedla virket dit de ger de bästa villkoren. Som kund till Meraskog kan du som skogsägare känna dig trygg och frigöra tid till annat, vi sätter ihop ett team med den kompetens som just du har behov av och är den projektledare som håller ihop helheten.

LÄS MER

FÅ EN DIGITAL ÖVERSYN AV DIN SKOG UTAN KOSTNAD

LÄS MER & BESTÄLL

Kunskapsbanken

Möt Jonas och Oskar i Dalarna

I februari öppnade vi vårt första kontor i Dalarna och sedan dess har vi inte bara utökat med ytterligare ett kontor i Dal…