ANALYS

Genom att analysera nuläget och måla upp helhetsperspektivet kan vi guida dig att göra rätt vägval. Det optimala som vi ser det är att göra en analys och gemensam bedömning av skog, skatt, ekonomi och juridik, på djupet eller i sin enklaste form.

Hur ser statusen ut på de aktuella skogsbestånden? Hur ser ägarförhållandena ut? Är ägandet på väg att förändras? Vilka ekonomiska faktorer finns att ta hänsyn till? Vilka skattemässiga möjligheter finns det genom att göra rätt inför en aktivitet i skogen?

Det är först när du har ringat in dina mål och analysen av nuläget är gjord som det går att strategiskt välja rätt väg framåt. Vi är gärna din skogsrådgivare som håller ihop helheten för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande.

Image

Digital skoglig översyn

DETTA INGÅR
• Meraskog identifierar och analyserar din fastighet och aktuella bestånd digitalt
• Gemensamt möte digitalt eller fysiskt
• Rekommenderade nästa steg

PRIS: Kostnadsfritt

SPANA IN & BESTÄLL

Image

Nulägesanalys och rekommendation

DETTA INGÅR
• Meraskog identifierar och analyserar din fastighet och aktuella bestånd både digitalt och i fält
• Genomgång av deklaration / bokslut
• Genomgång av ägarförhållanden
• Gemensamt möte digitalt eller fysiskt
• Återkoppling med analys, rekommenderade åtgärder och nästa steg

PRIS: 3.900kr exkl. moms.

SPANA IN & BOKA

Image

Ekonomi- och skatteanalys

DETTA INGÅR

  • Genomgång av deklaration / bokslut.
  • Analys av strategiska vägval och dess olika skatteeffekter
  • Gemensamt möte digitalt eller fysiskt.
  • Återkoppling med rekommenderade nästa steg.

PRIS: 750kr/h exkl. moms.

SPANA IN & BOKA

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER