AKTIVITETER

Image

Tajming i skogsbruket är viktigt. Att genomföra rätt aktivitet vid rätt tillfälle är en förutsättning för långsiktig god ekonomisk avkastning. Rätt aktiviteter kan öka värdet med 300 procent. När målet är inringat, analysen är gjord och strategin satt, genomför vi rätt aktiviteter för dig och din skog.

FÖRVALTA

FÖRÄDLA

FÖRMEDLA