AKTIVITETER

Image

Det är kul att äga skog, men det ska också vara lönsamt. För att få en långsiktigt god ekonomisk avkastning av din skog, bör du se till att rätt aktivitet – eller skogliga åtgärd – utförs vid rätt tidpunkt. Lyckas du med detta kan du öka värdet på din skog med upp till 300 procent.

Vi hjälper dig gärna att formulera målet med ditt skogsägande. Därefter tar vi tillsammans med dig fram en strategi och en handlingsplan framåt för just din skog. När målet är tydligt och strategin visar vägen framåt, kan vi också hjälpa dig att genomföra rätt aktiviteter för att din skog ska bli så lönsam som möjligt. Både nu och på sikt.

FÖRVALTA DIN SKOG

FÖRÄDLA DIN SKOG

FÖRMEDLA DIN SKOG