STRATEGI

Image

Beroende på målsättningen med ditt skogsägande och det samlade nuläget sätter vi en strategi för att göra rätt aktiviteter vid rätt tillfälle. Kortsiktigt kan det finnas strategiskt viktiga val när det kommer till tajming ur både ett skogligt- och ekonomiskt perspektiv. Långsiktigt kan det vara strategiskt rätt att återinvestera i din egen fastighet på olika sätt för att öka värdet. Men allt beror som sagt på det samlade nuläget och dina långsiktiga mål.

För att landa rätt både kortsiktigt och långsiktigt är det bra att diskutera de olika vägvalen. Vi bjuder gärna på ett inledande strategisamtal för att kunna rekommendera nästa steg för dig.

BOKA STRATEGISAMTAL

Image

Inför ett generationsskifte

Erfarenhetsmässigt ser vi att det viktigaste för att lyckas med ett generationsskifte är att familjens viljor och frågeställningar lyfts upp och behandlas, för att därefter sätta upp mål, analysera och genomföra generationsskiftet. Vi bygger teamet och tar ut ”kompassriktningen” som passar för just er och ert generationsskifte.

Här kan du läsa mer om vilka steg vi ser för att genomföra ett lyckosamt generationsskifte, vilka frågor ni som familj bör besvara, ladda ner en checklista och boka ett möte med oss inför just ert generationsskifte.

LÄS MER