Skogsskötsel granbarkborre

Så ser du om din skog angripits av granbarkborre

9 May, 2019

Sommaren 2018 ökade angreppen av granbarkborren, den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Störst var ökningen i Värmland. Nu uppmanar Skogsstyrelsen alla skogsägare att inventera sin skog. Beroende på hur vädret blir i sommar, finns det risk för att skadorna fortsätter och får ännu större spridning. Därför är det viktigt att du lär dig att känna igen tecken på angrepp från granbarkborren. Genom att hålla utkik efter angrepp, kan du hjälpa din skog att hålla sig stark och frisk längre.

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge och finns i 90 olika arter. Ungefär 30 av arterna kan leva på gran, men bara granbarkborren kan döda stora friska granar i din skog. Omfattande skador är enkla att upptäcka, då hela områden av gran skiftar färg från grönt till brunt.

- Färska skador kräver ofta att du granskar träden på närmare håll. Nya angrepp kan finnas nära de angrepp som skedde sommaren 2018 och därför är tidigare angripna områden ett bra utgångsläge för vårvinterns inventering av din skog. Titta lite särskilt vid hyggeskanter och där du nyligen har gallrat. Där är granarna extra utsatta för granbarkborrar. Titta efter borrmjöl vid trädens rötter eller liggande på trädens stammar. En angripen gran utsöndrar också kåda som försvar mot angreppet, berättar vår produktionsledare Tobias.

Bra informationsfilm om granbarkborren
För att hjälpa dig som skogsägare att upptäcka angrepp från granbarkborren har Skogsstyrelsen satt ihop en informationsfilm, som vi tycker är bra. I filmen får du bland annat se hur granbarkborrarna ser ut, olika tecken på angrepp och vilka träd du bör ta bort. Se Skogsstyrelsens film här:

När du identifierat ett angrepp är Skogsstyrelsens rekommendation att:

  1. Kontakta din skogsrådgivare alternativt din virkesköpare.
  2. Be om skogsrådgivarens råd och utför de åtgärder som denne rekommenderar i din skog. Generellt gäller att du bör ta bort angripna träd för att förhindra att angreppet sprids.
  3. Lämna kvar träd som redan tappat barken i skogen. Granar som angreps förra året eller tidigare än så, bör lämnas kvar i skogen. Barkborrarna har troligen redan lämnat dessa träd, så det är ofarligt att låta träden stå kvar. De fungerar då istället som boplats för granbarkborrarnas naturliga fiender, vilket kan förhindra nya angrepp på omkringliggande träd.

Skicka in avverkningsanmälan på bestånd som riskerar angrepp i god tid
Var ute i god tid och skicka in en avverkningsanmälan på skog som du eller din skogsrådgivare bedömer riskerar angrepp av granbarkborre. Det är inget som säger att anmäld skog måste avverkas, men är anmälan redan gjord, så underlättar det att vara förberedd om skogen blir angripen.

Avverka senast den 1 maj och kör bort virket mellan den 1 juni och 15 juli. Det är ett effektivt sätt att minska risken för angrepp, då du tar med dig barkborrarna med virket ut ur skogen. I områden som endast är tillgängliga vintertid så kan du använda feromonfällor under vårvintern för att bekämpa barkborren.

Bilder på angrepp av granbarkborren
För några dagar sedan tog vår skogsrådgivare Joakim med sig mobilen ut i skogen för att ta några foton. Fotona är kanske inte så högupplösta (Joakim är, som sig bör, bättre på skog än bilder) men ger ändå en bild av hur angrepp av granbarkborren kan se ut.

Har du frågor som handlar om granbarkborreangrepp i din skog?
Då har vi säkert mycket att prata om. Ring eller mejla gärna någon av våra kunniga skogsrådgivare. De "pratar skog" hela dagarna och kan det mesta som är värt att veta om barkborrar. Har du funderingar eller frågor som handlar om din skog, så hjälper de dig gärna att få svar på dina frågor.

Om Meraskog
Meraskog jobbar för långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger dig de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.

DELA