Skogsskötsel Skogsägande

Förebyggande arbete mot skogsbränder

8 Jul, 2020

Sommaren har precis börjat och det varma och torra vädret har redan medfört ett antal skogsbränder inom Meraskogs verksamhetsområden. När brandriskerna är höga krävs det att alla som är ute i skog och mark är extra försiktiga. Det här bör du tänka på när du arbetar i skogen:

Prioritera marker med god växtlighet och fuktig mark. Dessa områden passar bättre att arbeta i när det är extra torrt.

Se upp för gnistbildning. Metall mot sten skapar lätt gnistor, så välj om möjligt områden där skogsmaskiner tar sig fram lätt.

Undvik svårtillgängliga platser. Inträffar något är det svårt att upptäcka och släcka en brand i ett svårtillgängligt område.

Ta med brandsläckare. Genom att ha med en mindre brandsläckare till rastplatsen när du kör motorsåg/röjsåg kan du snabbt agera om exempelvis sågen tar eld.

Välj tidpunkt med omsorg. Under natten eller tidig morgon är brandrisken ofta lägre än under dagen.

Se över dina försäkringar. Ta reda på vad som gäller vid skogsbrand för din försäkring, innan olyckan skulle vara framme.

Har din skog brunnit eller har du frågor om hur du ska hantera en eventuell skogsbrand?

Vi hjälper gärna till och stödjer drabbade skogsägare med information och rådgivning kopplat till bränder och skogsägande. Vi hjälper också gärna till med att ta ut riktningen för det framtida skogsägandet.

Kontakta någon av våra skogsrådgivare i ditt område så får du hjälp.

MER INFORMATION

LÄNSSTYRELSEN
www.lansstyrelsen.se/jamtland
www.lansstyrelsen.se/gavleborg
www.lansstyrelsen.se/varmland

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten Jämtland www.rtjamtland.se
Gästrike Räddningsjänst www.gastrikeraddningstjanst.se
Räddningstjänsten Karlstadregionen www.raddningkarlstad.se

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
lrf.se

FRÅGOR & SVAR
På krisinformation.se hittar du nationell information och generella frågor och svar kring skogsbränderna. www.krisinformation.se

KARTOR & NYHETSFLÖDEN
www.emergency.copernicus.eu
www.helahalsingland.se
www.op.se
www.tidningenharjedalen.se
www.nwt.se

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
Försäkringsbolagen själva är de som bäst svarar på frågor kopplat till försäkringsärenden, här samlat har vi samlat länkar till de vanligaste försäkringsbolagen.
Länsförsäkringar www.lansforsakringar.se
Dina Försäkringar www.dina.se
if Skadeförsäkring www.if.sewww.dina.se

DELA