Skogsskötsel Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen gör det enkelt att äga skog

6 Mar, 2020

En aktuell skogsbruksplan vägleder dig genom din tid som skogsägare och ökar intäkterna av din skog. Den är därför alltid en god investering.

Hans-Åke Hansson, skogsrådgivare på Meraskog i Jämtland berättar att varje skogsbruksplan skapas utifrån skogsägarens fastighetsinnehav och talar om vilka skogliga åtgärder som bör utföras och när i tid det är lämpligt.

– I skogsbruksplanen finns både produktions- och miljömål angivna. Vilken del som får mest utrymme varierar och beror på hur fastigheten ser ut och vilka mål skogsägaren har för framtiden.

Hur ofta bör skogsbruksplanen uppdateras?
Det sägs att en skogsbruksplan bör uppdateras minst vart tionde år, men Hans-Åke tycker att den bör uppdateras oftare än så. Han förklarar:

– Det kan vara svårt att i efterhand komma ihåg när olika insatser har gjorts, så ta för vana att uppdatera skogsbruksplanen direkt när en röjning, gallring eller någon annan åtgärd är genomförd.

Vart ska jag vända mig om jag behöver en ny eller uppdaterad skogsbruksplan?
Som skogsägare har du stor valfrihet och vi på Meraskog tar fram skogsbruksplaner åt våra kunder. Vi har en entreprenörsanda som ofta inspirerar och smittar av sig och vi försöker alltid att vara kontaktbara och finnas där för våra skogsägare.

Vill du prata skogsbruksplaner eller har du andra frågor som rör din skog?
Ring eller mejla någon av våra skogsrådgivare så får du hjälp att komma framåt. Våra skogsrådgivare har alla bred erfarenhet och kompetens när det kommer till skogliga frågor.

Om Meraskog
Meraskog verkar för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger dig de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.

DELA