Jobba på Meraskog

Hur är det att jobba på Meraskog?

5 Oct, 2018

Meraskog är ett litet men snabbväxande företag i skogsbranschen. Hur är det att jobba på Meraskog och vilka yrkesroller finns? När nya medarbetare ska anställas, vilka egenskaper letar man då efter? Vi har pratat med Meraskogs VD Mikael Mattsson. Han berättar om en arbetsplats där många kompetenser samlas under samma tak men också om ett sammansvetsat gäng som gärna har kul tillsammans.

Meraskog grundades 2009 och sedan dess har företaget vuxit snabbt. Företaget är relativt litet men finns numera i såväl Jämtland och Härjedalen som Hälsingland och Värmland. Under årens lopp har grundidén – att hjälpa kunder till ett långsiktigt och lönsamt skogsägande – utökats till att även omfatta skogsförvaltning. Det har lett till att det idag finns många olika yrkesroller inom Meraskog och antalet medarbetare växer.

Vi har intervjuat Mikael Mattsson, VD på Meraskog och en av företagets grundare, om hur det är att jobba på Meraskog och vad företaget letar efter när de anställer nya medarbetare.

Hej Mikael, du har varit med hos Meraskog sedan starten för nio år sedan. Kan du berätta lite om de olika av yrkesroller som finns inom Meraskog?  
Även om vi är ett litet företag, så har vi en bred samlad kompetens. Vi är ett ”know-how” företag som vet det mesta om att äga och förvalta skog. All kunskap finns innanför våra egna väggar, vilket skiljer oss från konkurrenterna. Därför finns det också ganska många olika roller hos oss. Du kan till exempel jobba med försäljning, det vill säga, sälja våra skogliga tjänster. Du kan ha en roll som skoglig expert inom juridik och ekonomi. Det finns också roller som är betydligt mer praktiska, så kan det till exempel handlar om att leda avverkningar, jobba med skogsvård eller sköta transporter. Utöver det finns vanliga, mer interna roller inom ekonomi och administration.

När ni söker nya medarbetare, finns det då några särskilda egenskaper eller kvaliteter som ni särskilt uppskattar hos dem som söker sig till er?

Ja, det gör det. Först och främst, så måste finnas ett genuint intresse för skogen. Det är viktigt. Sen vill vi se en entreprenörsanda i våra medarbetare. Till det räknar jag också en stark känsla för service och ett intresse för att göra affärer.

Ett genuint intresse för skogen är viktigt, säger du, men hur viktigt är det att den sökande har rätt utbildning eller tidigare erfarenhet från skogsbranschen? 
Det är alltid positivt om den sökande har skoglig utbildning eller tidigare erfarenhet från branschen, men det är inte ett måste. Finns intresset för skog, entreprenörsandan och viljan att lära, så kan personlighet väga lika tungt som utbildning eller tidigare erfarenhet.

Hur ser könsfördelningen ut i skogsbranschen?
Tyvärr så är skogsbranschen fortfarande väldigt mansdominerad. Andelen tjejer som går högre skogliga utbildningar ökar dock, vilket vi tycker är jättekul. Idag har vi inga kvinnliga anställda, men det vore toppen om vi kunde få in kvinnor i organisationen.

Okej, nu vet vi vilka olika roller som finns hos Meraskog och vad ni söker efter när ni letar nya medarbetare. Men hur är det att jobba på Meraskog, skulle du säga?
Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som har kul tillsammans. En del i det är att vi varje fredag tränar tillsammans och följer upp träningen med en frukost. Utöver arbetsglädje, så gillar vi att jobba mot tydliga mål. Varje skogsrådgivare skapar till exempel tillsammans med marknadschefen sin egen budget och tar fram strategin och planen för att uppnå sina mål. Som medarbetare hos oss så har du stora möjligheter att påverka din egen situation.

Om man jobbar hos er och vill utvecklas inom Meraskog, vad finns det då för möjligheter?
Vi är ett litet företag så antalet chefsroller är naturligt ganska få, men det finns alltid utrymme för utveckling på såväl det personliga som det karriärmässiga planet. Om du är nyfiken och har viljan att lära så finns det stora möjligheter att vidareutveckla sig själv med hjälp av både interna och externa utbildningar. Gör du bra ifrån dig så finns det givetvis en ekonomisk uppsida också.

Sist, om du måste välja, vad tycker du är det allra bästa med att jobba på Meraskog?
Jag tycker verkligen om entreprenörsandan som finns här. Och sen tycker jag självklart väldigt mycket om mina kollegor också. Vi är som sagt ett litet men tajt gäng och vi ser till att ha trevligt medan vi jobbar. Det uppskattar jag mycket.

DELA