GENERATIONSSKIFTE

Generationsskifte är ett vitt begrepp som sammanfattar ägarbyte av fastighet, näringsverksamhet och/eller pengar etc. Några vanliga beståndsdelar att ta hänsyn till är familjemedlemmarnas viljor och ekonomi samt skatt och juridik. Ett generationsskifte kan vara enkelt och okomplicerat eller mera avancerat. Med vår erfarenhet, vår kompetens och vårt nätverk guidar vi dig rätt.

Erfarenhetsmässigt ser vi att det viktigaste för att lyckas med ett generationsskifte är att familjens viljor och frågeställningar lyfts upp och behandlas, för att därefter sätta upp mål, analysera och genomföra generationsskiftet. Vi bygger teamet och tar ut ”kompassriktningen” som passar för just er och ert generationsskifte.

Image

Familjen

I varje generationsskifte finns det en nuvarande ägare med en eller flera fastigheter samt eventuella övriga tillgångar. Detta sammantaget skall på ett eller annat sätt övergå till ny ägare. Här uppstår kategorierna överlåtare och övertagare. Långt innan ägarbytet skall äga rum är det viktigt att analysera hela familjens nuläge.

I familjemötet med överlåtare och övertagare bör deras respektive livssituation analyseras för att få ett nuläge före och efter överlåtelse både ur ett juridiskt- och ekonomiskt perspektiv. Detta vill vi påstå är det absolut viktigaste för att hitta rätt målbild och uppnå önskat slutresultat.

FILM: Meraskog vid sin sida i generationsskifte

I denna film belyser Skogsförvaltare Johan Nordin de frågor som vanligtvis dyker upp i samband med ett generationsskifte och på vilket sätt Meraskog kan finnas med som projektledare vid din sida genom hela processen.

TA UT KOMPASSRIKTNINGEN

Mål

Familjens mål kan vara högst individuella. Det är normalt sett ägaren som inledningsvis sätter upp sin målsättning med överlåtelsen för att senare involvera hela familjen.

Alla familjemedlemmar har olika livssituation, olika utgångspunkter och säkert också olika önskemål. Oavsett nuläge är det viktigt att sätta ord på vad var och en i familjen vill, för att så småningom ringa in en gemensam målbild.

Tillsammans kan vi ringa in det gemensamma målet för att därefter ta ut rätt kompassriktning.

Analys

Det optimala, som vi ser det, är att göra rätt analys och gemensam bedömning av generationsskiftets alla ingredienser för både överlåtare och övertagare. Analysområden inom skatt, ekonomi och juridik, fastighetens och/eller övriga tillgångars karaktär och värde är sådant vi tittar på.

Hur ser de totala tillgångarna ut? Hur ser ägarförhållandena ut? Vilka ekonomiska faktorer finns att ta hänsyn till? Vilka möjligheter finns det genom att välja rätt överlåtelseform?

Det är först när du har ringat dina mål och analysen av nuläget är gjord som det går att strategiskt välja rätt väg framåt. Vi är gärna projektledaren som håller ihop teamet och genomför generationsskiftet utifrån familjens mål.

Strategi

Beroende på er målsättning med generationsskiftet och med information från familjemöten, analysfaser m.m. sätter vi en strategi för att göra rätt aktiviteter vi rätt tillfälle för att uppnå era mål.

När skall generationsskiftet genomföras? Vad finns det för fallgropar? Vad skall ingå? Vem skall överta vad? Vilka återinvesteringar eller andra aktiviteter skall utföras innan och/eller efter generationsskiftet? Skall övertagandet ske via köp eller gåva? Är det viktigt att tillgången är övertagarens enskilda egendom?

Dessa typer av frågor besvaras när vi sätter strategin.

Aktiviteter

Generationsskiftets A och O är att genomföra rätt aktiviteter vid rätt tillfälle till rätt förutsättningar. När målet är inringat, analysen är gjord och strategin satt skall planerade aktiviteter genomföras. Aktiviteter utförda i fel fas eller på fel sätt kan få oanade konsekvenser som i sin tur kan leda till tråkiga och kostsamma resultat.

Teamet som involveras i generationsskiftet får en god kännedom om fastigheten och övertagarens förutsättningar framtida målbild och det blir naturligt för oss att fortsatt erbjuda våra tjänster i att förvalta och förädla ditt skogsägande och förmedla ditt virke.

CHECKLISTA INFÖR GENERATIONSSKIFTE

LADDA NER CHECKLISTA

BOKA MÖTE INFÖR GENERATIONSSKIFTE

MÖTE INFÖR GENERATIONSSKIFTE