VILL FÖRVALTA MIN SKOG

Genom att ha Meraskog vid din sida kan du känna dig trygg med att genomföra rätt aktiviteter i skogen vid rätt tillfälle. Våra skogsförvaltare kan agera projektledare eller rådgivande partner med en aktiv förvaltning under hela ägandet, eller under en period för dig som exempelvis vill förvärva eller överlåta en fastighet. Vi ser till att du uppfyller målen med ditt skogsägande.

Våra olika spetskompetenser inom skog, skatt, ekonomi, juridik och fastighetsförmedling medför att vi alltid sätter kunden i fokus och formar teamet som behövs för att du skall uppnå dina mål. Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget tar vi ut kompassriktningen och sätter en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

Är du intresserad av att veta mer om förvaltning eller intresserad av att vi förvaltar din fastighet?

LÄS MER OM FÖRVALTNING

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER