Image

AVVERKA SKOG

KONTAKTA OSS KONTAKTA MIG

Oavsett om du tänkt gallra eller slutavverka har vi ett fördelaktigt ekonomiskt upplägg. Eftersom Meraskog är fristående från skogsindustrin förmedlar vi ditt virke till köparna med de bästa virkespriserna. Vi arbetar konsekvent med att välja ut diverse specialsortiment i syfte att optimera virkesvärdet. Tillsammans med våra samarbetspartners i skogen kan vi erbjuda kostnadseffektiva avverkningsresurser med hög kvalitet. Vår ambition är att hjälpa till med helheten och jobba långsiktigt med dig som skogsägare vilket innebär att vi även väver in skatt, ekonomi och juridik.

Tajming i skogsbruket är viktigt d.v.s. att genomföra rätt aktiviteter vid rätt tillfälle. Det skogliga kan handla om olika förädlande aktiviteter som att röja, gallra, rensa ur gamla diken för att skapa bättre förutsättning för trädens tillväxt eller att avverka rätt bestånd i rätt tid. Men rätt aktiviteter kan även handla om att hantera ekonomin på rätt sätt eller förbereda en överlåtelse med god framförhållning.

Image

Hur du som skogsägare ska tänka kring avverkning utgår ifrån vilka mål du har. Genom att ringa in målsättningarna och analysera nuläget kan vi hjälpa dig att göra rätt vägval. Meraskog är en fristående aktör på virkesmarknaden vilket innebär att vi kan ge skötselråd som utgår ifrån dina mål som skogsägare och från skogsfastighetens tillstånd.

Läs om alla våra tjänster.

VÅRA TJÄNSTER

Image

Specialsortiment och virkesförmedling

Vi kan förmedla ditt virke till de skogsindustrier som har de bästa villkoren. Det innebär att vi i praktiken säljer till ett flertal köpare i ett stort geografiskt område i syfte att optimera virkesvärdet. Vi arbetar dessutom konsekvent med att välja ut olika specialsortiment i syfte att maximera lönsamheten. Specialsortiment innebär ofta ”grädde på moset” i en virkesaffär. Exempel på specialsortiment kan vara stängselstolpar där man får ett avsevärt mervärde ur ett virkessortiment som annars kanske enbart skulle gå till massaved. Andra exempel är stamblock som kan användas till snickeriprodukter som fönster och möbler, svarvtimmer för tillverkning av fanér och plywood eller furustolpar som används till kraftlednings- och telestolpar.

Läs mer om hur vi arbetar med specialsortiment och virkesförmedling.

LÄS MER

NULÄGESANALYS OCH REKOMMENDATION

SPANA IN & BOKA