Image

HAR DU TANKAR PÅ ATT AVVERKA SKOG?

KONTAKTA OSS KONTAKTA MIG

Oavsett om du har tänkt gallra eller slutavverka din skog, så har vi ett fördelaktigt ekonomiskt upplägg. Tillsammans med de entreprenörer vi samarbetar med i skogen, ser vi till att avverkningen blir kostnadseffektiv och håller hög kvalitet. Som fristående från skogsindustrin, har vi möjlighet att förmedla ditt virke till de köpare som ger dig de bästa virkespriserna. Vi jobbar också konsekvent med att välja ut specialsortiment för att ytterligare öka värdet på ditt virke. Eftersom att vi har ambitionen att hjälpa dig som skogsägare med allt som har med din avverkning att göra – från början till slut – så hjälper vi dig också med skatt, ekonomi och juridik.

Tajmingen är jätteviktig när det gäller skogsbruk. För dig som skogsägare betyder det att det är viktigt att du genomför rätt aktiviteter vid rätt tillfälle. Det kan till exempel handla om förädling av din skog genom aktiviteter som röjning, gallring eller dikesrensning. Sådant gör du för att skapa bättre förutsättning för trädens tillväxt eller för att kunna avverka rätt bestånd i rätt tid. Tajming kan också handla om att hantera de ekonomiska frågorna som rör din skog på rätt sätt eller om att förbereda ett generationsskifte i god tid.

Image

Hur du som skogsägare ska tänka kring avverkning utgår ifrån vilka mål du har. Genom att ringa in målsättningarna och analysera nuläget kan vi hjälpa dig att göra rätt vägval. Meraskog är en fristående aktör på virkesmarknaden vilket innebär att vi kan ge skötselråd som utgår ifrån dina mål som skogsägare och från skogsfastighetens tillstånd.

Läs om alla våra tjänster.

VÅRA TJÄNSTER

Image

Specialsortiment och virkesförmedling

Vi förmedlar ditt virke till de skogsindustrier som ger dig de bästa villkoren. Det innebär att vi i praktiken säljer virket till ett flertal köpare inom ett större geografiskt område, i syfte att ge dig så mycket som möjligt för ditt virke. Vi jobbar konsekvent med att välja ut olika typer av specialsortiment, för att du ska få mer betalt för din skog. Om vi ser att en del av ditt virke skulle kunna användas till specialsortiment - till t.ex. högstolpar – så får du betydligt mer betalt än om virket istället skulle bli massaved. Andra typer av specialsortiment är stamblock som används till snickerier som fönster och möbler, eller svarvtimmer som används vid tillverkning av fanér och plywood.

Läs mer om hur vi arbetar med specialsortiment och virkesförmedling.

LÄS MER

NULÄGESANALYS OCH REKOMMENDATION

SPANA IN & BOKA