ATT STÅ INFÖR ETT GENERATIONSSKIFTE

Är du i ett skede att överlåta skog? Det finns många olika delar att ta hänsyn till och vi ska göra vårt bästa för att guida dig rätt.

I varje ägarbyte finns det en nuvarande ägare med en eller flera fastigheter samt eventuella övriga tillgångar. Detta sammantaget skall på ett eller annat sätt övergå till ny ägare. Erfarenhetsmässigt ser vi att det viktigaste för att lyckas med ett generationsskifte är att familjens viljor och frågeställningar lyfts upp och behandlas, för att därefter sätta upp mål, analysera och genomföra generationsskiftet. Vi kan bygga teamet och ta ut ”kompassriktningen” som passar för just er och ert generationsskifte.

Vanliga frågor som kan dyka upp för dig som ska överlåta skog är: Vad skall ingå i generationsskiftet? Vilka tillgångar finns förutom fastigheten? Vilka övertagare är intresserade av vad? Hur ska de totala tillgångarna fördelas?

Nästa steg

Här kan du läsa mer om vilka steg vi ser för att genomföra ett lyckosamt generationsskifte , ladda ner en checklista och boka ett möte med oss inför just ert generationsskifte.

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER