INVESTERA I SKOG

Är skog och mark rätt investering för dig? Mark är en begränsad tillgång och känslan av att äga den mark man står på är för många tillfredställande och gör denna investeringsform spännande.

Vi rekommenderar att du ställer dig själv ett antal frågor och försöker formulera din målbild. Vad är huvudmålet med investeringen? Skall den vara kortsiktig, långsiktig eller både och? Finns det kompletterande delmål som säger annat än att maximera avkastningen?

Vi guidar gärna dig som investerare i både investeringsfas och ägande. Vi ser till att lägga upp en strategi/förvaltning för att du skall uppnå dina mål. I likhet med andra typer av investeringar görs en analys för att bedöma avkastningspotentialen. För skog som investering görs bedömningar av skogsmarkens framtida avkastning och det kommersiella värdet av de förädlingsbara skogsråvarorna. Andra rättigheter och utvecklingsmöjligheter som beaktas är tillexempel värdet av jakt, fiske, rekreation och exploatering.

Skogen växer oavsett konjunktur och politiskt klimat men vad kan din investering ge mera än skoglig tillväxt?

Kontakta oss om du vill investera i skog

KONTAKTA OSS

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER