ATT ÄRVA SKOG

Är du i ett skede att ärva skog? Det finns många olika delar att ta hänsyn till och vi ska göra vårt bästa för att guida dig rätt.

I varje ägarbyte finns det en nuvarande ägare med en eller flera fastigheter samt eventuella övriga tillgångar. Detta sammantaget skall på ett eller annat sätt övergå till ny ägare. Är arvet planerat inleds det ofta med att familjemedlemmarna på var sitt håll har funderat och börjar prata om det. Är arvet oplanerat sker det ofta plötsligt och då det kan vara bra att ta in en rådgivare.

Vanliga frågor som kan dyka upp för dig som ska ärva skog är: Vad ingår? Vilka tillgångar finns förutom fastigheten? Är jag intresserad av skogsfastigheten eller mer av andra tillgångar? Skulle jag klara av det ekonomiskt? Vill jag sköta allt själv eller kräver omfattningen att jag tar hjälp av en förvaltare?

Planerat arv

Erfarenhetsmässigt ser vi att det viktigaste för att lyckas med ett generationsskifte är att familjens viljor och frågeställningar lyfts upp och behandlas, för att därefter sätta upp mål, analysera och genomföra generationsskiftet. Vi kan bygga teamet och ta ut ”kompassriktningen” som passar för just er och ert generationsskifte.

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER