NULÄGESANALYS OCH REKOMMENDATION

Att genomföra rätt aktiviteter, vid rätt tillfälle och till rätt förutsättningar är viktigt för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande. Helhetsperspektivet är viktigt och att väva ihop både skog, ekonomi och skatt vet vi ger bäst effekt.

Vi erbjuder en nulägesanalys och rekommendation som innebär att vi dels identifierar och analyserar befintliga bestånd, gör en övergripande ekonomisk och juridisk översyn. I en dialog ringar vi in målsättningen som just du har med din skog och pratar om prioriteringar utifrån det. Därefter återkopplar vi med rekommenderade åtgärder framåt.

DETTA INGÅR
• Meraskog identifierar och analyserar din fastighet och aktuella bestånd både digitalt och i fält
• Genomgång av deklaration / bokslut
• Genomgång av ägarförhållanden
• Gemensamt möte digitalt eller fysiskt
• Återkoppling med analys, rekommenderade aktiviteter och nästa steg

PRIS: 3.900kr exkl. moms.

BOKA

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Tyvärr gick något fel.
Försök igen.