FÖRMEDLA

Image

Avverkning

Slutavverkning är den stora ”skörden” för en skogsägare och inkomsterna från en slutavverkning står för den största delen av intäkterna under skogens omloppstid. Avkastningen av skogen blir högre ju bättre man skött om eller ”brukat” sin skog genom åren. Hur du som skogsägare ska tänka kring avverkning utgår ifrån vilka mål du har. Genom att ringa in målsättningarna och analysera nuläget kan vi hjälpa dig att göra rätt vägval.

För oss är tajming viktigt, att avverka rätt bestånd i rätt tid och att utgå från skogsfastighetens tillstånd. Vi har väl inarbetade kunniga entreprenörer som vi samarbetar med vad gäller avverkning liksom återväxtåtgärder, röjning, dikesrensning, virkestransporter etc. Med dessa i vårt nätverk kan vi agera snabbt, effektivt och med god kvalité.

Kontakta någon av våra skogsrådgivare

Image

Specialsortiment

På Meraskog arbetar vi konsekvent med att välja ut olika specialsortiment i syfte att maximera lönsamheten och just dessa sortiment innebär ofta ”grädde på moset” i en virkesaffär.

Exempel på specialsortiment kan vara stängselstolpar där man får ett avsevärt mervärde ur ett virkessortiment som annars kanske enbart skulle gå till massaved. Andra exempel är stamblock som kan användas till snickeriprodukter som fönster och möbler, svarvtimmer för tillverkning av fanér och plywood eller furustolpar som används till kraftlednings- och telestolpar.

Eftersom vi hela tiden ser till att välja ut olika specialsortiment har vi lagt på oss bra kompetens inom området och att vi är en fristående aktör på virkesmarknaden är en förutsättning för att jobba med specialsortiment som vi gör. Att vara fristående innebär att vi kan ge de bästa skötselråden och förmedla virket dit det ger de bästa villkoren. En positiv följdeffekt är att vi främjar lokal förädlingsindustri eftersom virkesvolymerna inte bara går till de stora industrierna. Något som ligger oss varmt om hjärtat.

Kontakta någon av våra skogsrådgivare

Eller läs mer hos några av våra samarbetspartners:

Image

Virkesförmedling

Meraskog är en fristående aktör på virkesmarknaden. Det innebär att vi kan ge skötselråd som utgår ifrån dina mål som skogsägare och från skogsfastighetens tillstånd. Vi hjälper dig som skogsägare att förmedla virket till den industri som ger bäst villkor och ser till att sälja till olika råvaruförbrukare i ett stort geografiskt område, för att öka riskspridningen och höja dina intäkter. Vi arbetar dessutom konsekvent med att välja ut olika specialsortiment i syfte att maximera lönsamheten.

Oavsett vilka mål du har är du sannolikt intresserad av att få ut så mycket värde ur din skog när det gäller att förmedla virket. Som din oberoende Skogrådgivare hjälper vi dig att ringa in dina mål, analysera nuläget och sätta rätt strategi för att nå dit du vill med ditt skogsägande.

Kontakta någon av våra skogsrådgivare

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL