Hur får jag en välmående och värdefull skog?

Om du ibland funderar över hur din skog mår, så har vi nog mycket att prata om. Våra skogsrådgivare ägnar nämligen hela dagarna åt att fundera kring samma fråga. De är experter på hur du tar hand om din skog för att den ska bli så välmående och värdefull som möjligt – både idag och i framtiden.

Några av de aktiviteter som är viktiga för en välmående skog är röjning och gallring. Att rensa diken eller lägga till nya diken kan också vara viktigt. Sköts skogen om på rätt sätt, så kan det ge dig som skogsägare direkta inkomster men också en värdeökning på skogsfastigheten på sikt.

För att få bättre koll på vilka aktiviteter som bör göras – och när de bör göras – kan du prata med någon av våra skogsrådgivare. Skogsrådgivaren kan hjälpa dig att göra en analys av hur din skog mår ”här och nu”. Han eller hon kan därefter tillsammans med dig ta fram en plan som visar hur skogen bör tas omhand över tid. På så sätt får du bättre koll på vilka aktiviteter som bör göras (t.ex. röjning, gallring och dikning) samt när i tid de bör utföras för att öka värdet på fastigheten maximalt.

Att äga skog är spännande och kul, för det mesta. Men med många beslut att fatta, är det inte alltid helt enkelt att äga skog. Med en kunnig skogsrådgivare som stöd och bollplank, blir det dock betydligt enklare att göra rätt vägval för just dig och din skog.

Vill du prata skogsskötsel med oss?
Ring eller mejla någon av våra kunniga skogsrådgivare så besvarar de dina frågor och hjälper dig att komma framåt. Du kan också fylla i formuläret nedanför, så ringer en av våra skogsrådgivare upp dig.

Om Meraskog
Meraskog verkar för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger dig de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.

Jag vill veta mer eller prata om skogsskötsel, låt en skogsrådgivare kontakta mig.

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer till dig så snabbt vi kan.

Tyvärr gick något fel.
Försök igen.