Hållbart skogsbruk Skogsskötsel

Skogen värd att hylla alla dagar

22 Mar, 2019

I veckan hyllades skogen då människor i hela världen firade den internationella Skogsdagen, instiftad av FN för att lyfta betydelsen av ett hållbart skogsbruk. Vi uppmärksammade dagen med en film i våra sociala kanaler. Men det kändes inte tillräckligt. För oss är ju skogen det bästa som finns. Den är vårt största intresse och vår arbetsplats, samtidigt är den vårt andningshål dagar då vi inte jobbar. Därför vill vi fortsätta att hylla skogen och lyfta vikten av ett hållbart och långsiktigt skogsbruk. En dag är helt enkelt inte nog.

För Sverige har skogen länge varit en grundsten i ekonomin och en viktig arbetsplats för många människor, särskilt på landsbygden. Med tiden har skogsbruket genomgått en enastående teknikutveckling där vi gått från häst och yxa, till dagens moderna skogsmaskiner. Förr var det män som arbetade i skogen – idag lockar skogen allt fler kvinnor. Vi välkomnar utvecklingen.

Skogen är jordens lungor
I ett samhälle som präglas av stress och hög fart, har skogen blivit en viktig plats för återhämtning. I skogen får du utrymme att andas fritt och fylla lungorna med ren luft. Samtidigt fungerar skogen som hela jordens lungor genom att binda koldioxid. I framtiden, kommer skogen att ha en avgörande betydelse när efterfrågan på fossilfria material och bränslen ökar. Trä kan ersätta material som betong, stål och plast som har större klimatpåverkan.

Vikten av ett långsiktigt och hållbart skogsbruk
I takt med att människan fått större kunskap om växter, djur och deras livsmiljöer, har naturvården fått en viktigare roll. Den svenska skogen mår som helhet bra. På ett globalt plan, hotas skogar av illegala avverkningar och naturkatastrofer. Skogar och deras ekosystem är anpassningsbara, men inte i oändlighet. Därför är ett långsiktigt och hållbart skogsbruk viktigt.

Alla måste hjälpas åt
År 2017 enades FN:s Skogsforum om en strategisk skogsplan som ska gälla fram till 2030. Planen innehåller mål som ska bidra till ett hållbart skogsbruk och till uppfyllandet av de globala målen. De globala målen kommer framåt att spela en avgörande roll genom ett tydligt ansvar till världens beslutsfattare om att hållbart bruka skogens resurser.

Skogen är fantastisk! Visste du att:

  • En tredjedel av jordens yta består av skog. Skogen är dock ojämnt fördelad över världen. Fem länder står totalt för mer än hälften av jordens skogar. I 64 av världens länder där totalt 2 miljarder människor lever, utgör skogen mindre än 10 % av landarealen.

  • Ungefär två tredjedelar av Sveriges yta består av skog. Det gör oss till ett av de skogsrikaste länderna i världen i förhållande till folkmängd.

  • Virkesförrådet i den svenska skogen har ökat stadigt sedan första hälften av 1900-talet. På 90 år har det ökat med cirka 109 procent. Varje år (nutid) växer den svenska skogen med ungefär 100 miljoner kubikmeter. Av dessa avverkas ungefär 80 %.

  • Mer än 80 procent av det totala virkesförrådet i Sverige består av barrträd, ganska jämnt fördelat mellan gran och tall.

  • Vi känner idag till fler än 60 000 olika trädarter. Arterna har anpassat sig till vitt skilda klimat och jordar.

  • Skogen är en direkt förutsättning för försörjning av nästan 1,6 miljarder människor jorden över.
DELA