KUNSKAPSBANKEN

Nya taxeringvärdets betydelse för skogsägare

Ett av taxeringsvärdets huvudsyfte är att uppskatta din fastighets marknadsvärde. Taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av …

Pausad inventering av nyckelbiotoper

Nyligen meddelade Skogsstyrelsen att man pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. En orsak är att d…

Säkerställ rätt taxering

Nyhet från och med fastighetstaxering 2017 är att den produktiva skogsbruksarealen ska delas upp i två delar: Produktiv sk…

Prenumerera på kunskap

Ta del av nyheter från vår kunskapsbank genom att ange din e-postadress.

Vad kul att du vill få nyheter från vår kunskapsbank.
Vi ses snart igen... i din inkorg!

Tyvärr gick något fel.
Försök igen!