Skogsägande Skogsägare

Vem är den svenska skogsägaren 2019?

29 Jan, 2019

Äger du skog? Kul, då har vi mycket att prata om - livet som skogsägare är spännande och innebär både glädje och ibland en del utmaningar. Visste du att det finns hela 330 000 privata skogsägare i Sverige? I en så stor grupp finns det många faktorer som skiljer de enskilda skogsägarna åt, men om vi istället väljer att titta efter likheterna så blir det genast mer intressant.

Så, vem är den typiska skogsägaren år 2019? Har ni något gemensamt – utöver att ni båda äger skog? Här nedanför har vi sammanställt information om svenska skogsägarna.

  • Fler män än kvinnor äger skog. Ungefär sex av tio skogsägare är män, fyra av tio är kvinnor. Siffrorna har varit oförändrade över en tioårsperiod (men vi hoppas självklart på fler kvinnliga skogsägare i framtiden).

  • Skogsägarna blir äldre. Snittåldern bland svenska skogsägare är 60 år. Åtta av tio skogsägare är idag 50 år eller äldre. Hälften av skogsägarna är 65 år eller äldre.

  • Skogen ägs under lång tid. De allra flesta har ägt sin skog länge. Sex av tio har ägt skogen i 18 år eller mer. Med andra ord, så äger många skog under en lång till innan skogen lämnas vidare till en ny generation eller nya ägare.

  • Skogsägaren bor ofta nära sin skog. Tre av fyra skogsägare bor inom tre mils radie från sin skogsfastighet. I Norrland bor skogsägaren generellt något längre ifrån sin fastighet, vilket hänger ihop med stora avstånd.

  • Skogen går ofta i arv inom familjen. Sex av tio skogsägare har ärvt sin skog av föräldrar eller syskon. En fjärdedel har köpt skogen på den öppna marknaden. Andelen köpt skog ökar dock, en förändring man kunnat se över några års tid. Även om medelåldern är hög bland skogsägarna, så är det få (två av tio) som börjat planera inför ett förestående generationsskifte. Mer om generationsskifte.

  • Skogen belånad hos hälften av skogsägarna. Ungefär hälften av alla skogsägare har lån på sin skogsfastighet medan den andra halvan inte har några lån på fastigheten. Här skiljer det sig alltså mycket åt från skogsägare till skogsägare.

  • Ser skogen som en investering och gillar känslan. Den vanligaste anledningen till att äga skog, är att skogsägaren ser skogen som en god långsiktig investering. Näst vanligast är att skogsägaren helt enkelt tycker om känslan i att få äga sin egen skog. Hos unga skogsägare är känslan till och med viktigare än den långsktiga investeringen – den är den primära anledningen till att unga vill äga skog. På tredje plats kommer att skogsägaren äger skogen för att han eller hon tycker om att ägna sig åt jakt och andra former av rekreation i sin skog.

  • Skulle vilja investera i mer skog. Att äga skog är tillfredställande på många sätt. Sex av tio skogsägare skulle nämligen välja att köpa mer skog om de hade ytterligare en miljon kronor att investera.

  • Många väljer att avverka 2019. Under detta år uppger hela fyra av tio skogsägare att de planerar att genomföra en avverkning. Det är betydligt fler än förra året. Har du också tankar på att avverka, så hittar du mer läsning här.

Tycker du att detta var intressant och vill läsa mer?
Statistiken är hämtad från Skogsbarometern 2018 samt från Skogsstyrelsens årliga rapport Strukturstatistik.

Har du frågor om din skog?
Kul, då har vi mycket att prata om. Ring eller mejla gärna någon av våra kunniga skogsrådgivare. De "pratar skog" hela dagarna och kan det mesta som är värt att veta om skogen. Har du frågor om exempelvis ett kommande generationsskifte eller hur du ska tänka kring en avverkning så hjälper de dig att få svar på dina frågor.

Om Meraskog
Meraskog jobbar för långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger dig de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.

DELA