nyhet Ekonomi och skatt

Säkerställ rätt taxering

16 Sep, 2016

Nyhet från och med fastighetstaxering 2017 är att den produktiva skogsbruksarealen ska delas upp i två delar: Produktiv skogsmark med och utan avverkningsrestriktioner.

När är det viktigt att granska Skatteverkets förslag?

  • Om du avverkat de senaste 6 åren eller det var lång tid sedan du justerade taxeringsuppgifterna.
  • Om du är osäker på dina nuvarande avverkningsrestriktioner.
  • Om du står inför ett ägarbyte / generationsskifte.

Konkreta praktiska steg är att se över ditt fastighetsinnehav digitalt. Ta fram info om dina kända avverkningsrestriktioner. Uppskatta areal och volym. Fyll i rätt uppgifter digitalt eller på blanketten. Skogsbruksplanen är ett bra underlag för taxeringen, men självklart också ett värdefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln på din fastighet. Vi på Meraskog erbjuder dig rådgivning i samband med den nya fastighetstaxeringen, uppdatera befintlig skogsbruksplan eller upprätta en ny.

Kontakta oss så beskriver vi gärna värdet av att ha rätt taxering och hjälper dig att rapportera rätt information, allt för att skapa ett långsiktigt och lönsamt skogsägande.

DELA