avverkning virkespriser nyhet

Fler skogsägare valde att avverka 2017

10 Apr, 2018

Intresset för avverkning ökade under 2017, visar Skogsstyrelsens sammanställning. Ökad global efterfrågan, en god konjunktur och en skogsindustri på högvarv bidrog till att fler valde att avverka under 2017 enligt Erik Sollander, skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen.

Ifjol inkom en total anmäld avverkningsareal på 265 000 hektar till Skogsstyrelsen. Det innebär en ökning med 16 000 hektar jämfört med 2016. Alla avverkningar större än 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen och efter anmälan har skogsägaren fem år på sig att avverka.

Erik Sollander, Skogsstyrelsen, berättar att priserna på framförallt timmer och massaved gick upp i södra Sverige och att detta påverkat marknaden. I norr har trycket dock varit något lägre. Skillnaderna mellan norr och söder syns i statistiken. I södra Sverige var det hela 26 % fler avverkningar 2017 än året innan. I Kalmar län ökade antalet avverkningar med 49 procent, i Jönköpings län ökade de med 32 procent och i Skåne med 29 procent. I mellersta Sverige låg uppgången på 10 procent. I Jämtland och Norrbotten syntes bara en liten ökning.

– Skogsägare väljer ofta att avverka när virkespriset stiger och det senaste året har priserna ökat betydligt mer i söder än i norr. Lokalt i södra Norrland kan viljan och behovet hos privata skogsägare att avverka vara låg som en följd av de senaste årens stormfällningar och avverkningar av trasiga bestånd, kommenterar Staffan Norin, regionchef Region Nord, Skogsstyrelsen.

Mer information samt fördelning mellan olika geografiska områden hittar du här

DELA