NYA GENERATIONENS SKOGSÄGANDE

Är du skogsägare eller är du nyfiken på vad det innebär att äga skog?

Kunskapsbanken

Hur är det att jobba på Meraskog?

Meraskog är ett litet men snabbväxande företag i skogsbranschen. Hur är det att jobba på Meraskog och vilka yrkesroller finn…

Hur får jag en så välmående och värdefull skog som möjligt?

Ja, det är en av de vanligaste frågor som vi får från en skogsägare. Vi brukar svara ungefär så här: Om du sköter din skog rät…

En ljusare framtid med klimatsmarta material från skogen

Just nu pågår många spännande forskningsprojekt där klimatsmarta material tas fram med hjälp av råvaror från skogen. Idag vi…

Image

Ta ut riktningen i ditt skogsägande

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi och genomför sedan rätt aktiviteter. Meraskog kan förädla din skog och förmedla ditt virke och även att förvalta ditt innehav på mest optimala sätt.

SPANA IN MERASKOGMODELLEN

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL