EN VÄLMÅENDE SKOG ÄR EN VÄRDEFULL SKOG

Ta hand om din skog, så får du en välmående skog som är lönsam både idag – och på sikt. Vad behöver din skog: röjning, gallring, plantering, avverkning eller en ny väg?

Kunskapsbanken

FÅ BÄTTRE KOLL PÅ DIN EKONOMI SOM SKOGSÄGARE

De ekonomiska frågor du som skogsägare ställs inför är inte alltid enkla - särskilt inför årsbokslutet eller när det börjar b…

Meraskogs team i Värmland: Skogen är framtiden

I snart fyra år har vi funnits på plats i Värmland med ett kontor i Molkom. I augusti i år utökade vi verksamheten med ett …

Så väljer du rätt skogsförsäkring

Naturens nycker har fått försäkringsbolagen att omvärdera riskerna för skog. Efter några år med stormar, bränder och angrepp…

Image

Ta ut riktningen i ditt skogsägande

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi och genomför sedan rätt aktiviteter. Meraskog kan förädla din skog och förmedla ditt virke och även att förvalta ditt innehav på mest optimala sätt.

SPANA IN MERASKOGMODELLEN

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL