NYA GENERATIONENS SKOGSÄGANDE

Är du skogsägare eller är du nyfiken på vad det innebär att äga skog?

Kunskapsbanken

En ljusare framtid med klimatsmarta material från skogen

Just nu pågår många spännande forskningsprojekt där klimatsmarta material tas fram med hjälp av råvaror från skogen. Idag vi…

Brandläget Gävleborgs län

Bränderna inom Meraskogs verksamhetsområde bedöms i dagsläget som under kontroll och under efterbevakning. Enligt Myn…

Skogsbränderna i Jämtlands och Gävleborgs län

Just nu härjar flera skogsbränder runt om i Sverige och många skogsägare i vårt verksamhetsområde är hårt drabbade. Vad händer …

Image

Ta ut riktningen i ditt skogsägande

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi och genomför sedan rätt aktiviteter. Meraskog kan förädla din skog och förmedla ditt virke och även att förvalta ditt innehav på mest optimala sätt.

SPANA IN MERASKOGMODELLEN

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL