EN VÄLMÅENDE SKOG ÄR EN VÄRDEFULL SKOG

Ta hand om din skog, så får du en välmående skog som är lönsam både idag – och på sikt. Vad behöver din skog: röjning, gallring, plantering, avverkning eller en ny väg?

Kunskapsbanken

Skogsägarens månadsplanering: februari 2021

För att göra livet för dig som skogsägare enklare, har vi tagit fram en månadsplanering som hjälper dig att hålla koll på vad…

Stigande pris på skogsfastigheter under 2020

Under 2020 nådde priset på skogsfastigheter rekordnivåer över så gott som hela landet. Detta visar statistik från försä…

Lär dig mer om skogsbruk och skogsindustri

Som skogsägare kan det ibland vara en utmaning att hänga med utvecklingen i omvärlden gällande skogliga frågor. Hur ser prog…

Image

Ta ut riktningen i ditt skogsägande

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi och genomför sedan rätt aktiviteter. Meraskog kan förädla din skog och förmedla ditt virke och även att förvalta ditt innehav på mest optimala sätt.

SPANA IN MERASKOGMODELLEN

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL

Image

Skogsägarkalender

För att göra livet som skogsägare enklare, har vi tagit fram en årsplanering som hjälper dig att hålla koll på vad som är viktigt att tänka på under året 2021. Kalendern påminner dig bland annat om när det är dags att planera för årets markberedning, inventera betesskador och att skicka in din inkomstdeklaration.

Få vår årsplanering för skogsägare