EN VÄLMÅENDE SKOG ÄR EN VÄRDEFULL SKOG

Ta hand om din skog, så får du en välmående skog som är lönsam både idag – och på sikt. Vad behöver din skog: röjning, gallring, plantering, avverkning eller en ny väg?

Kunskapsbanken

Skogsägarens månadsplanering: oktober

Sköter du om din skog på ett bra sätt kan det ge direkta inkomster, men också en värdeökning på sikt. För att detta ska bli enk…

Skogsägarens månadsplanering: september

Det ska vara kul att äga skog. Gör du rätt insatser vid rätt tidpunkt kan du öka värdet på din skog med upp till 300 procen…

Förebyggande arbete mot skogsbränder

Sommaren har precis börjat och det varma och torra vädret har redan medfört ett antal skogsbränder inom Meraskogs ver…

Image

Ta ut riktningen i ditt skogsägande

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi och genomför sedan rätt aktiviteter. Meraskog kan förädla din skog och förmedla ditt virke och även att förvalta ditt innehav på mest optimala sätt.

SPANA IN MERASKOGMODELLEN

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL

Image

Skogsägarkalender

För att göra livet som skogsägare enklare, har vi tagit fram en årsplanering som hjälper dig att hålla koll på vad som är viktigt att tänka på under året 2020. Kalendern påminner dig bland annat om när det är dags att planera för årets markberedning, inventera betesskador och att skicka in din inkomstdeklaration.

Få vår årsplanering för skogsägare