NYA GENERATIONENS SKOGSÄGANDE

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER

Kunskapsbanken

Pausad inventering av nyckelbiotoper

Nyligen meddelade Skogsstyrelsen att man pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. En orsak är att d…

Att äga skog

Kan vem som helst äga skog och vad innebär det? Ja, med rätt rådgivare kan vem som helst äga skog, såväl erfaren som oerfar…

3 förebyggande åtgärder mot stormskador på skog

Med oss som skogsrådgivare står du stadigt när det blåser. Naturens krafter påverkar både naturen och oss människor. Att de…

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL