NYA GENERATIONENS SKOGSÄGANDE

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER

Kunskapsbanken

Nya taxeringvärdets betydelse för skogsägare

Ett av taxeringsvärdets huvudsyfte är att uppskatta din fastighets marknadsvärde. Taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av …

Rätt tajming för ditt generationsskifte

Alla skogsfastigheter byter ägare någon gång, antingen inom släkten eller genom försäljning. Genom åren har vi på Merasko…

Pausad inventering av nyckelbiotoper

Nyligen meddelade Skogsstyrelsen att man pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. En orsak är att d…

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL