NYA GENERATIONENS SKOGSÄGANDE

Är du skogsägare eller är du nyfiken på vad det innebär att äga skog?

Kunskapsbanken

Tredje generationens plantor ger upp till 25% högre tillväxt

Idag finns förädlade plantor som ger en betydligt högre tillväxt än plantor som inte förädlats. Tredje generationens planto…

Extrema snömängder försvårade arbetet i skogen i vinter

Det har varit en kall vinter och den snörikaste på många år. I delar av landet är våren rejält försenad och snötäcket förväntas…

Fler skogsägare valde att avverka 2017

Intresset för avverkning ökade under 2017, visar Skogsstyrelsens sammanställning. Ökad global efterfrågan, en god konj…

Image

Ta ut riktningen i ditt skogsägande

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi och genomför sedan rätt aktiviteter. Meraskog kan förädla din skog och förmedla ditt virke och även att förvalta ditt innehav på mest optimala sätt.

SPANA IN MERASKOGMODELLEN

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL