NYA GENERATIONENS SKOGSÄGANDE

Image

Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter.

VÅRA TJÄNSTER

Kunskapsbanken

Varför ser det ut som det gör efter en avverkning?

Efter en röjning eller avverkning så kan ett skogsområde se ut på olika sätt. Vad är det egentligen som avgör hur det ser ut…

Så gör du en bra skogsaffär - virkespriser är inte allt

Som skogsägare kommer dina största inkomster vid slutavverkningen. När du bestämt dig för att avverka, vill du givetvis tjän…

Nya taxeringvärdets betydelse för skogsägare

Ett av taxeringsvärdets huvudsyfte är att uppskatta din fastighets marknadsvärde. Taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av …

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL